Vyhledávání:

rozšířené

Nákupní košík

0 Kč

Záruční podmínky a garance TREX®

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA TREX®

Trex Company, Inc. (dále jen Trex®) prvnímu kupujícímu (dále jen "kupující") zaručuje, že po dobu uvedenou v náledující větě a za dodržení běžných podmínek použití a údržby budou produkty Trex® bez jakýchkoliv řemeslných a materiálních vad a že se po tuto dobu nerozštěpí, neroztříští ani neshnijí a že nedojde ke strukturálnímu poškození způsobeného termity nebo houbovou hnilobou. Lhůta této záruky bude dvacet pět (25) let od data zakoupení pro soukromého kupujícího a deset (10) let od data zakoupení pro komerčního kupujícího . Pokud během záruční doby dojde k vadě, kupující toto společnosti Trex písemně oznámí. Po potvrzení vady ze strany oprávněného zástupce společnosti Trex je výlučnou odpovědností společnosti Trex výměna vadné položky nebo vrácení části kupní ceny zaplacené kupujícím za takovou vadnou položku (vyjma nákladů na prvotní instalaci), a to dle uvážení společnosti Trex®.

Nehledě na výše zmíněné údaje, (a) co e týče Trex DeckLighting, lhůta zýruky na LED světla a obydlí bude sedm (7) let, lhůta záruky na tlumič světla, časovač a transformátor bude tři (3) roky, v obou případech za předpokladu, že Trex transformátor je používán, a jakékolilv další části nebo vybavení nebude v záruce (b) co se týče technického vybavení pro bránu Trex Surroundings (rám brány, panty a šrouby), lhůta záruky bude pět (5) let, (c) co se týče dekorativní balustrády Trex, lhůta záruky bude včetně barevného nátěru deset (10) let, a bude úměrně rozdělena následovně: 100% náhrada za prvních pět (5) let a 50% náhrada za dalších pět (5) let. Tato záruka se nebude vztahovat na skupinu výrobků ocelových mezikonstrukcí Trex Elevations (která má samostatnou záruku).

Za účelem této záruky se pojem "soukromý kupující" bude vztahovat na jednotlivé soukromé majitele domu a "komerční kupující" se bude vztahovat na jiné než soukromé kupující.

TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ A SPOLEČNOST TREX® NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁKLADY A VÝDAJE VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI S ODSTRANĚNÍM VADNÝCH VÝROBKŮ TREX ČI INSTALACÍ VYMĚŇOVANÝCH MATERIÁLŮ JAKO NAPŘ. PRÁCE, PŘEPRAVA.

Co se týče soukromého kupujícího, tato záruka může být v období pěti (5) let od data původní koupě výrobku kupujícím jednou (1) převedena na dalšího kupce nemovitoti, kde byly výrobky Trex původně instalovány. Co se týče komerčního, je tato záruka volně převoditelná na dalšího kupujícího nemovitosti, kde byly výrobky Trex původně instalovány.

Za účeleme reklamace dle této omezené záruky kupujícího či nebyvatel zašle společnosti Trex v době trvání záruční lhůty uvedené výše popis reklamované vady a doklad o koupi, a to na následující adresu:

Trex Company, Inc., Customer Relations

160 Exeter Drive, Winchester, VA 22603-8605

USA

 

Společnost Trex neposkytuje žádné záruky (včetně předpokládaných) a nenese odpovědnot za stavy vzniklé: (1) nesprávnou instalací výrobků Trex a/nebo nedodržením pokynů k instalaci výrobků Trex, včetně mj. např. nesprávného spárování; (2) použitím výrobků Trex mimo běžné podmínky použití a údržby nebo způsobem nedoporučovaným v pokynech Trex a místních stavebních předpisech; (3) pohybem, zborcením, sesutím nebo klesáním země nebo nosné konstrukce, na které jsou výrobky Trex nainstalovány; (4) zásahem vyšší moci (např. záplavy, hurikán, zemětřesení, zasažení blekem atd.) podmínkami životního prostředí (např. znečištění vzduchu, plíseň, atd.), skvrnami z cizích látek (např. hlína, mazivo, olej atd.) nebo běžným stárnutím způsobeným povětrnotními vlivy (vystavení slunečními svitu, povětrnostním a atmosféricým vlivům, za kterých může barevný povrch blednout, vápenatět či akumulovat špínu či skvrny); (5) viacemi či změnami barvy výrobků Trex; (6) nesprávnou manipulací, skladováním, hrubým zacházením či zanedbáním výrobků Trex kupujícím, nabyvatelem či třetími stranami; nebo (7) přirozeným opotřebením.

Žádná jiná osoba či společnost než ta uvedená v této záruce není oprávněna činit prohlášení týkající se kvality nebo provedení výrobků Trex a společnost Trex není takovými případnými prohlášeními nijak vázána. Tuto záruku nelze pozměnit či doplnit jinak než protřednictvím písemného úkonu stvrzeného podpisy společnosti Trex a kupujícího.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST TREX ODPOVĚDNÁ ZA ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ODŠKODNĚNÍ, O NĚŽ BUDE USILOVÁNO ZE SMLOUVY NEBO SOUDNÍHO SPORU (VČETNĚ MIMO JINÉHO NAPŘ. NEDBALOSTI A ÚPLNÉ ODPOVĚDNOSTI) ČI JINAK, PŘIČEMŽ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TREX OHLEDNĚ VADNÝCH VÝROBKŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VÝMĚNU TĚCHTO VÝROBKŮ NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY TAK JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

Některé státy neumožňují vynětí nebo omezení vedlejších nebo následných odškodnění, toto omezení či vynětí se tudíž neuplatní. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva. Můžete mít i jiná práva, která se stát od státu liší. Spotřebitelé mají zákonná práva dle platné státní legilativy, která řídí prodej spotřebního zboží. Tato záruka tato práva neovlivňuje.

Trex Company, Inc. 2012

 

Vybrané oddělení Záruční podmínky TREX® neobsahuje žádné zboží. Zvolte prosím jiné oddělení nebo použijte vyhledávání pro nalezení Vámi požadovaného zboží.

Provozovatel

  • IČO: 24191299
  • DIČ: CZ24191299
Možnost osobního odběru na adrese:
PROBAU.CZ
Javorská 411
VOTICE
259 01
Tel.: +420 603 316 083
Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.